Een persoon kan gecontroleerde hallucinaties opwekken zonder psychotrope stoffen

Het menselijk brein is zo sluw ontworpen dat onopzettelijke schade of storingen in het neurale netwerk grootschalige effecten kunnen genereren die een persoon niet schaden, maar integendeel veel nieuwe sensaties opleveren. We hebben het over hallucinaties, invloeden op het sensorische systeem die vanuit de hersenen zelf ontstaan. Moderne technologieën maken het mogelijk om doelbewust dergelijke reacties te lanceren zonder de mens te schaden.

De techniek van geleide hallucinaties is gebaseerd op het Ganzfeld-effect, dat stelt dat wanneer de hersenen een krachtig stimulerend signaal ontvangen in slechts één gebied, ze automatisch signalen in andere gebieden gaan 'bedenken'. Als je bijvoorbeeld in de duisternis tuurt en naar witte ruis luistert, tekenen de hersenen een denkbeeldig beeld, hoewel de ogen geen enkel foton licht ontvangen. En als je in absolute stilte interferentie op het scherm laat zien, zullen de hersenen ze aanvullen met geluidshallucinaties.

Een interessant experiment met begeleide hallucinaties werd uitgevoerd door tv-presentator en uitvinder Derek Mueller, die zichzelf 45 minuten opsloot in een echovrije en volledig verduisterde kamer om een ​​sensorisch deprivatie-experiment uit te voeren. Zijn brein, dat meteen 90% van de signalen van de buitenwereld verloor, bleef volledig functioneel en Derek werd niet gek. Bovendien begon hij bij afwezigheid van externe prikkels de subtielste trillingen van zijn hart en de bloedstroom door de aderen te voelen. Het was geen hallucinatie, het was alleen dat de hersenen overschakelden op het verwerken van de signalen die tot hun beschikking bleven, ze versterkten en presenteerden in de vorm van sensaties die begrijpelijk zijn voor de geest.