Wetenschappers uit Massachusetts hebben geleerd hoe ze kooldioxide in brandstof kunnen omzetten

Tegenwoordig zijn er op zijn minst verschillende technologieën bekend voor de "opslag" van atmosferische CO2. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) zijn echter verder gegaan. Ze leerden hoe ze kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding van brandstof in thermische centrales, kunnen omzetten in grondstoffen, die vervolgens kunnen worden verwerkt tot brandstof voor auto's en vliegtuigen, maar ook tot andere stoffen.

Dr. Xiao Yu Wu ontwikkelde samen met Ahmed Guniem en hoogleraar werktuigbouwkunde Ronald Cran een membraansysteem op basis van verbindingen van lanthaan, calcium en ijzeroxide, waardoor kooldioxide (CO2) wordt omgezet in monoxide - CO.

Het scheidingsproces zelf vindt plaats bij een temperatuur van 990 ° C. Het is erg belangrijk dat CO zijn weg vervolgt door het membraan totdat het zich aan de andere kant bevindt. Dit kan worden bereikt met behulp van een vacuüm, maar het kost veel energie.

Een alternatief voor de kostbare technologie kan het gebruik zijn van een stroom waterstof of methaan, aangezien deze stoffen gemakkelijk geoxideerd worden en geen drukverschil nodig hebben om zuurstofatomen door het membraan te "pompen".

Het resulterende koolmonoxide kan direct als brandstof worden gebruikt, en in combinatie met waterstof, water of een mengsel daarvan, om vloeibare koolwaterstofbrandstof en andere waardevolle chemische producten te verkrijgen - methanol, synthesegas, enz.